środa, 5 grudnia 2012

Brucelloza

Brucelloza (gorączka maltańska lub śródziemnomorska) jest chorobą odzwierzęcą, o złożonym i dość różnorodnym obrazie klinicznym, w którym dominują stany podgorączkowe  oraz szerokie spektrum wielonarządowych, nieswoistych objawów i dolegliwości.

Obecnie  rozpoznawane w Polsce przypadki brucellozy są zachorowaniami importowanymi z tych regionów świata, gdzie schorzenia występują endemicznie. Za obszary szczególnie wysokiego ryzyka zakażenia uznawane są: basen Morza śródziemnego ( Hiszpania, Włochy,Francja, Greja,Turcja), Portugalia, płd. i śrdk. Ameryka, Europa Wsch., Azja, Afryka, Karaiby, Bliski Wschód.

Brucelloza jest chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez, żyjące wewnątrzkomórkowo, pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Brucella. Do zakażenia człowieka dochodzi drogą pokarmową lub po wypiciu napojów  zakażonych pałeczkami Brucella drogą wziewną, bądż przez uszkodzoną skórę.
Najczęściej do zakażenia prowadzi spożywanie surowych, zakażonych pokarmów  - serów , niepasteryzowanego mleka, surowego mięsa.
Zakażenie drogą wziewną dotyczy pracowników narażonych na aerozole zawierające bakterie, np.pracownicy laboratoriów.
Zakażenie przez uszkodzoną skórę,  przez kontakt ze zwierzętami stanowi ryzyko dla osób zajmujących się ubojem zwierząt, rzeżników ,hodowców, służb weterynaryjnych
W wilgotnym środowisku, Brucella sp.może przeżyć bez słońca do 5 m-cy (gleba, woda, ser, masło).

Objawy
Po wniknięciu do organizmu pałeczki Brucella sp.namnażają się w węzłach chłonnych, a następnie dochodzi do uogólnionego zakażenia. Najczęściej zajętymi organami są wątroba, śledziona,szpik, gdzie tworzą się ziarniniaki.   
W fazie ostrej dominującymi objawami są: gorączka,wzmożona potliwośc,złe samopoczucie, utrata apetytu, bóle głowy, mieśni,bóle okolicy krzyżowej. Faza ostra trwa około 1 roku.
Wraz z rozwojem choroby mogą pojawić się inne dolegliwości - zapalenie stawów, jąder i najądrzy u mężczyzn, powiększenie wątroby i śledziony, objawy neurologiczne. W fazie przewlekłe, powyżej 12-m-cy , jw obrazie dominują: dolegliwości i zmiany stawowe, upośledzenie słuchu, uczucie przewlekłego zmęczenia, utrata masy ciała, zaburzenia psychiczne, głównie o charakterze obniżenia nastroju oraz depresji.

Leczenie
Chorobę rozpoznaje się na podstawie badania immunoserologicznego. W leczeniu brucelozy ostrej stosuje się antybiotyki. Jest to choroba nawrotowa, toteż terapia jest długa i może dotyczyć także poszczególnych objawów choroby.

Diagnostyka:
wykrywanie antygenu Brucella sp. oraz przeciwciał IgG

Zapraszamy do LABORATORIUM NOVUM w Jastrzębiu Zdroju, gdzie można wykonać pełną diagnostykę brucellozy.

żródła:
http://www.pzh.gov.pl/przeglad_epimed/60-3/603_30.pdf
http://www.pzh.gov.pl/przeglad_epimed/60-3/603_17.pdf
http://medchrome.com/basic-science/microbiology/brucella-and-brucellosis/

środa, 21 listopada 2012

Medycyna tropikalna - wracając z tropików


Wracając z  tropikalnych podróży , nie zawsze  zdajemy sobie sprawę, że zdarza nam się stamtąd przewieżć 
,,pasażera na gapę". Zauważamy to zwykle dopiero po upływie jakiegoś czasu, kiedy pojawiają  się w naszym organiżmie uciążliwe dolegliwości zdrowotne, nie poddające się standardowym terapiom.

Kilka słów więc o ,,nich"- tych ,,pasażerach na gapę"  oraz możliwościach diagnostyki chorób tropikalnych w naszym laboratorium.

Malaria - to ostra lub przewlekła choroba zakaźna, wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodziec), przenoszone przez komary. Jest to jedna z najważniejszych chorób, o których warto wiedzieć przed wybraniem się w podróż. Co roku około 400 milionów osób zapada na malarię. Wiąże się to z faktem, że ponad 40% ludności Ziemi żyje w strefach klimatycznych, sprzyjających występowaniu przenoszących ją komarów.

Test  Malaria 4 Species  jest immunologicznym testem do jakościowego wykrywania malarii w bogatym w histydynę białku II (HRP II) i pLDH (Plasmodium lactate dehydrogenase; P.l.).(diagnoza różnicowa na próbie ludzkiej krwi pełnej między malarią tropikalną (ICD-10:B50), która charakteryzuje się szczególnie ciężką formą przebiegu i jest wywoływana przez pełzaka zimnicy podzwrotnikowej Plasmodium falciparum, a także czwartaczką (Malaria quartana) (ICD-10:B52) wywoływaną przez pełzaka zimnicy czwartaczkowej Plasmodium malariae, lub trzeciaczką Malaria tertiana (ICD-10:B51) wywołaną przez pełzaka ruchliwego Plasmodium vivat; P.v., bądź pełzaka owalnego Plasmodium ovale)
Próbka: krew pełna,krew kapilarna

Filarioza obejmuje choroby wywoływane przez różne gatunki nicieni, najczęściej Wuchereria bancrofti i Brugia malayi. Choroba występuje w Afryce, Indiach, Ameryce Południowej. niektórych rejonach Azji i na Wyspach Karaibskich.
Jaka jest istota choroby? Pasożyty po przedostaniu się do organizmu człowieka za pośrednictwem komara atakują naczynia limfatyczne. Po dostaniu się do wzrastają blokując ich światło. Powoduje to zastój chłonki i obrzęk obwodowych narządów limfatycznych. Obrzęknięte węzły chłonne wyrodnieją i włóknieją. Dochodzi też do nadkażeń bakteryjnych.
Jakie występują objawy? Niedrożność naczyń chłonnych prowadzi do spektakularnego obrzęku tkanki podskórnej zwanego też słoniowacizną. Obrzęk poprzedza zapalenie i bolesność węzłów chłonnych.
 
Test  Filariasis jest immunologicznym  testem  do zróżnicowania i jakościowego wykrycia przeciwciał IgG i IgM anty-limfatycznych nicieni (W. Bancrofti i B. Malayi) w surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Służy jako test selekcyjny oraz środek pomocniczy do diagnozy infekcji filariozy lub słoniowacizny.
Próbka: krew pełna, surowica, osocze
Leishmanioza - choroba pasożytnicza, występująca w dwóch postaciach — skórnej i trzewnej. Wywoływana jest przez pierwotniaki z rodzaju wiciowców. Do zakażenia dochodzi przez ukłucie komarów z rodzaju Phlebotomus i Lutzomyia, rzadko bezpośrednio od chorego człowieka. Następstwem ukłucia komara jest tworzenie się owrzodzeń lub zmian guzowatych, w zależności od rodzaju pierwotniaka w danym regionie geograficznym.

Test Leishmaniasis IgG / IgM  jest immunologicznym  testem  do zróżnicowania i jakościowego wykrycia przeciwciał Leishmania donovani-IgG i przeciwciał Leishmania donovani-IgM ludzkiej surowicy, krwi pełnej albo osoczu. Służy jako test selekcyjny oraz środek pomocniczy do diagnozy infekcji leiszmaniozy.
                                                                                              Próbka: Krew pełna, surowica, osocze

Wszystkie powyżej zaprezentowane testy wykonujemy w LABORATORIUM ANALITYCZNYM NOVUM
w Jastrzębiu Zdroju. Tel.32/ 47 330 45 lub 32/ 47 53 399.

poniedziałek, 5 listopada 2012

Reakcje pokarmowe – nie mediowane IgE


Istnieje wiele reakcji alergicznych nie mediowa-nych przez IgE .Ich diagnostyka i terapia stała się możliwa dzięki zastosowaniu paneli wykazujących obecność w surowicy krwi przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko antygenom pokarmowym.

Przeciwciała wszystkich typów są produkowane przez komórki plazmatyczne w odpowiedzi na stymulacje antygenową.
Z pięciu rodzajów przeciwciał /IgG, IgA, IgD, IgM, IgE/ największą role w reakcjach alergicznych przypisuje się immunoglobulinie IgE. Praktycznie cała alergologia kliniczna oparta jest na testach skórnych i enzyma-tycznych wykrywających IgE.
Choroby alergiczne układu oddechowego, przewodu pokarmowego i skóry pojawiają się na skutek adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej, w której cytokiny produkowane przez Th2 odgrywają zasadnicza rolę. Przeciwciała produkowane przez limfocyty B, głównie klasy IgE odgrywają centralną role w patogenezie wielu chorób alergicznych.
Należy pamiętać, że specyficzne przeciwciała klasy IgG także są obecne w surowicy pacjentów z chorobami alergicznymi. Rola ich jednak pozostaje kontrowersyjna. Odczulanie w chorobach alergicznych prowadzi do wytworzenia tolerancji, której miernikiem jest zwiększony poziom surowiczych IgG 4. Antygenowo specyficzne IgG wytwarza immunosupresje, która powstaje na drodze wielu przemian. Należy tu wymienić kompetencyjne zachowania w stosunku do epitopów IgE
oraz aktywację hamujących receptorów Fc gamma.
Alergiczne choroby układu oddechowego są stałym uwarunkowanym genetycznie procesem, w którym zaangażowany jest ciąg komórkowy Th2. Centralna rola aktywacji receptorów Fc gamma przez alergenowo specyficzne IgG wyjasnia znaczenie tych przeciwciał w inicjacji i podtrzymaniu procesów alergicznych w układzie oddechowym.

Antygenowo specyficzne IgG mają różne funkcje w zależności od charakteru procesu zapalnego.
I tak w procesach o silnym podłożu genetycznym anty–IgG odgrywają role hamującą a w zjawiskach adaptacyjnych/adaptative immune response/ nasilają te procesy.
Duże znaczenie ma też stężenie anty-IgG w surowicy krwi. I tak przy stężeniach niskich przeciwciała te posiadają role hamującą reakcje, natomiast ich wysokie stężenia zapoczątkowują i podtrzymują proces alergiczny. Produkcja tych przeciwciał jest różna u różnych osób. Czynniki genetyczne, środowiskowe oraz współistniejące choroby będą modulowały ten proces.
Współistnienie reakcji IgE zależnych z reakcjami IgG u tego samego pacjenta może zupełnie zmienić przebieg choroby. Swoiste odczulanie w chorobach atopowych prowadzi do nasilenia stężenia IgG zależnych przeciwciał.

Większość reakcji na pokarmy ma podłoże immunologiczne. Objawy chorobowe mogą mieć przebieg łagodny, średnio-ciężki lub też przebiegać burzliwie pod postacią wstrząsu anafilaktycznego. Chociaż większość tych reakcji jest mediowanych przez IgE, to jednak występują reakcje w których mediatorami są IgG i IgA. Obecnie są dostępne panele ELISA na szereg
antygenów pokarmowych określających stężenie IgG. Użyteczność ich bazuje na stwierdzeniu, że niektóre podklasy IgG są zaangażowane w proces degranulacji komórek tucznych i bazofilów oraz w proces aktywacji dopełniacza. Stwierdzono też występowanie wysokiego miana IgG w niektórych chorobach atopowych /astma, Egzema/. Wysnuto przypuszczenie, że wysoki poziom przeciwciał klasy IgG koreluje z ciężkim przebiegiem chorób alergicznych. Jeżeli tak jest, to wprowadzenie
diet eliminacyjnych w oparciu o ten test powinno przynieść znaczącą poprawę stanu klinicz-nego
pacjenta. Pomocne może być też równolegle badanie poziomów IgG i IgE.

Obecnie celem potwierdzenia obecności alergii pokarmowej wykonuje się testy skórne, testy w surowicy krwi , próby prowokacyjne oraz diety eliminacyjne. Należy pamiętać, że testy skórne mimo, że w wielu przypadkach wykazują dodatnie odczyny, nie korelują z objawami klinicznymi. Natomiast próby prowokacyjne z użyciem placebo są czasochłonne i kosztowne.

Wprowadzone ostatnio panele IgG zależne są proste w wykonaniu. Ich jednak ograniczeniem jest wysoka cena. W warunkach Polski ich cena waha się od 500 do 1500 zł. Jest to uzależnione od ilości zaangażowanych alergenów pokarmowych .
Użycie tych testów do diagnostyki alergii pokarmowych stwarza jednak wiele problemów. Jednym z nich jest specyficzność i powtarzalność testu. Nie w każdym przypadku powtarzalność tę można udokumentować. Odczynniki do testów są przygotowane ze świeżych produktów spożywczych, natomiast pacjent spożywa te produkty po ,,obróbce,, przez markety i centra handlowe. Produkty spożywcze pokryte są bakteriami i grzybami. Wpływ tych organizmów na reakcje immunologiczne jest ogromny. Większość ludzi ma podwyższone poziomy immunoglobulin IgG na powszechnie występujące bakterie i pleśnie. Mogą one fałszować wyniki testu.

Tym nie mniej kliniczne znaczenie testu zostało udowodnione w diagnostyce szeregu medio-wanych immunologicznie chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodziejącym zapaleniu jelita, astmie oskrzelowej oraz przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych.

Tak więc, mimo kontrowersji na temat tego testu, warto z niego skorzystać w codziennej praktyce lekarskiej.


żródło:
Zawisza E.: Reakcje pokarmowe – nie mediowane IgE. Alergia, 2010, 3: 47-48  


Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem testu skontaktuj się z nami: NZOZ NOVUM Jastrzębie Zdrój,ul.Beskidzka 137 , tel.32/47 330 45

czwartek, 25 października 2012

REMEDIUM - Jastrzębie Zdrój, ul.Wrocławska 8

    Od 1 września 2012 roku uruchomiliśmy nowy
PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH.
Mieści się on w Jastrzębiu Zdroju przy ul.Wrocławskiej 8 ( punkt usługowy - 728, kiedyś pewex ). 

     Obecnie to GABINETY REMEDIUM - Tel. 32 / 434 00 16.
Punkt pobrań materiału czynny jest w tygodniu od godziny 6, 00 rano, co umożliwi pacjentom pracującym lub uczącym się pobranie materiału we wczesnych godzinach porannych. Badania wykonuje Laboratorium Analityczne NOVUM.W kompleksie tym mieści się również GABINET KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ.
Szczególnie polecamy zabiegi mikrodermabrazji diamentowej.                      Jesienne oczyszczanie w promocyjnych cenach ! Tel. 32/ 434 00 16
Mikrodermabrazja jest nowoczesnym, nieinwazyjnym zabiegiem złuszczania naskórka, który powoduje, że skóra staje się młodsza i zdrowsza. Procedura nie wymaga okresu rekonwalescencji. Jest więc szczególnie polecana zabieganym i zapracowanym osobom.

Wskazania do mikrodermabrazji:
- do generalnej regeneracji skóry
- skóra zniszczona, ze zmarszczkami
- skóra trądzikowa
- zanik włókien kolagenowych
- zaburzenia pigmentacyjne i przebarwienia
- mocne rogowacenie skóry
- skóra zanieczyszczona z problemami
- blizny potrądzikowe
- uszkodzenia słoneczne oraz wywołane światłem UV
- wiotkość skóry
- łojotok
- zaskórniki i prosaki
- rozstępy i cellulit

Najczęściej zalecamy ten zabieg osobom ze skórą wysuszoną słońcem, z przebarwieniami, bliznami po trądziku i rozszerzonymi porami. Można stosować go jako przygotowanie do peelingu w celu uzyskania większego efektu niż po każdym zabiegu z osobna. Mikrodermabrazja daje rewelacyjne efekty w przypadkach małych blizn, plam starczych, zmian na skórze po trądziku
Bezpieczeństwo zabiegu mikrodermabrazji
Ten zabieg jest bezpieczny dla wszystkich kolorów skóry.

Częstotliwość zabiegu mikrodermabrazji
Ilość zalecanych zabiegów mikrodermabrazji jest zależna od typu i głębokości zmian skórnych ,z którymi mamy do czynienia. Najczęściej zalecamy powtórzenie zabiegu po 7-10 dniach, do 12 zabiegów w jednej serii. Mikrodermabrazję można również wykonywać raz na miesiąc w celu odświeżenia kolorytu skóry i stymulacji kolagenu.

Jakich rezultatów mogę oczekiwać po zabiegu ?
Już po pierwszym zabiegu skóra jest jaśniejsza, gładsza i miększa w dotyku.
Koloryt jest znacznie wyrównany. Zmniejsza się ilość widocznych zaskórników i wielkość porów. W przypadku głębszych zmian, typu blizny po trądziku konieczne jest wykonanie kilku zabiegów, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt.

Przygotowanie do zabiegu:
Nie są wymagane jakieś specjalne zabiegi przygotowujące skórę do mikrodermabrazji, ale na 5 dni przed wykonaniem zabiegu należy unikać:
- chemicznych kremów do depilacji
- elektrolizy, woskowania
- szorstkich gąbek/szczoteczek do czyszczenia twarzy
- żelów i kremów peelingujących do twarzy

Zalety mikrodermabrazji:
- bezpieczna, kontrolowana głębokość ścierania
- pobudzenie produkcji kolagenu
- eliminacja patogennych drobnoustrojów z powierzchni skóry (np. Propionibacterium acnes)
- zabieg jest bezbolesny
- możliwość częstego powtarzania
- brak krwawienia i urazu skóry
- brak długiego okresu gojenia
- alternatywa dla osób nietolerujących peelingu chemicznego


środa, 24 października 2012

Podwyższenie stężenia potasu bez objawów klinicznych

Pseudohiperkaliemia jest definiowana jako znaczace podwyższenie stężenia potasu w surowicy przy braku objawów klinicznych , wskazujących na zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej. Poniżej zestawiono szereg czynników prowadzących do hiperkaliemii.
Niektóre z nich są dobrze poznane i rozpoznawane, natomiast na inne zwraca się mniej uwagi.
Oto one:
  • czynniki związane z samą techniką pobierania krwi, jak:mocne zaciskanie pięści przez pacjenta w trakcie pobrania krwi, masowanie przedramienia przez osobę pobierającą bezpośrednio przed pobraniem w celu lepszego uwidocznienia żyły, zanieczyszczenie potasem pochodzącym z wlewu dożylnego lub zawartego w antykoagulancie(sól potasowa EDTA-morfologówka),
  • czynniki związane z transportem i przechowywaniem, jak: zbyt długie przechowywanie krwi pełnej przed odwirowaniem, szczególnie w niskich temperaturach,  transport przy pomocy poczty pneumatycznej,
  • stany kliniczne związane z wysokąleukocytozą, trombocytozą, zmianami morfologicznymi krwinek czerwonych,
  • hemoliza endo- i egzogenna
  • odwrotna pseudohiperkaliemia, kiedy poziom potasu jest prawidłowy w surowicy, natomiast podwyższony w osoczu heparynowym, co jest najprawdopodobniej wynikiem interakcji heparyny z błonami komórkowymi krwinek,
  • czynniki związane z wyborem przez laboratorium metody oznaczania potasu, gdyż niektore analizatory posiadają ograniczenia związane z zaburzeniem pracy elektrod pomiarowych w środowisku niektórych leków p/bólowych, antybiotyków, antydepresantów itd...
żródło: In vitro explorer - Przegląd medycyny laboratoryjnej, zeszyt 1/2012
           oraz własne obserwacje autora

Uwaga na bardzo wysokie wartości witaminy B12

Obniżone stężenia witaminy B12 - nawet poniżej granicy wykrywalności, są spowodowane, ogólnie mówiąc, niedostateczną podażą w diecie lub zaburzeniami wchłaniania. Często zapomina się jednak o stanach klinicznych, w których obserwujemy wysokiea nawet bardzo wysokie wartości.
Do stanów tych zaliczyc można:
  • wysoką eozynofilię                           - 1000 - 2500 pmol/l
  • przerzuty nowotworowe do wątroby, ostre zapalenie wątroby, marskośc, rak pierwotny wątroby                                           - 5000 - 10000 pmol/l
  • mukowiscydozę                               - 2500 - 5000 pmol/l

żródło: In vitro explorer- Przegląd medycyny laboratoryjnej, zeszyt 1/2012

Hypofosfatazja

Hypofosfatazja

-  rzadki ( 1/100 000) przypadek choroby uwarunkowanej genetycznie.

Hypofosfatazja charakteryzuje wadliwą mineralizacją kości i / lub zębów w obecności niskiego stężenia i aktywności kostnej fosfatazy alkalicznej. Objawy kliniczne są różnorodne, w zależności od wieku pajenta.

Co najmniej sześć postaci klinicznych hypofosfatazji jest obecnie rozpoznawanych:
(1) okołoporodowa (śmiertelna) hypofosfatazja, charakteryzuje się niewydolnością oddechową i hiperkalcemią,
(2) okołoporodowa (łagodna) hypofofatazja z wczesnymi objawami kostnymi, które przechodzą powoli w formę  dziecięcą  i  dorosłych,
(3) noworodkowa hypofosfatazja z krzywicą w okresie od urodzenia do sześciu miesięcy, bez podwyższonego stężenia aktywności fosfatazy zasadowej,
(4) hypofosfatazja dziecięca, charakteryzujaca się niską gęstością mineralną kości dla wieku, do złamań z niewyjaśnionych przyczyn;
(5) hypofosfatazja dorosłych charakteryzuje się wczesną utratą uzębienia i złamań stresowych, oraz mniejszą gęstością kości kończyn w średnim wieku, obraz radiologiczny przypomina osteoporozę.
(6) odontohypofosfatazja, charakteryzuje się przedwczesną utratą zębów mlecznych i / lub ciężką próchnicą zębów izolowaną lub jako częśc powyższych form hypofosfatazji

Diagnostyka laboratoryjna: poziom aktywności ALP, izoenzym kostny, Ca, P, Mg, wit.D, PTH
Inne: radiografia, badania genetyczne


więcej na:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1150/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18328985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19232125

wtorek, 5 czerwca 2012

MOŻLIWE, ŻE JESTEŚ ALERGIKIEM.

Panele alergiczne metodą PolyCheck w promocyjnej cenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalną ofertą wybranych paneli alergenów i skorzystania z promocji.
1.   Jeśli na wiosnę i w lecie odczuwałeś objawy takie jak: katar, łzawienie oczu, wysypki i swędzenie skóry…

2.   Jeśli zdarzają Ci się nawracające zapalenia oskrzeli, napady kaszlu, duszności, masz świszczący oddech…

3 .  Jeśli przez cały rok masz objawy takie jak: katar, łzawienie oczu, wysypki i swędzenie skóry…

MOŻLIWE, ŻE JESTEŚ ALERGIKIEM.

Aby sprawdzić czy nie jesteś uczulony na powszechnie występujące substancje przygotowaliśmy dla Ciebie ofertę na wybrane panele alergenów.

NIE ZWLEKAJ!
Przez trzy miesiące ( czerwiec, lipiec, sierpień ) 2012 roku w placówkach NOVUM w Jastrzębiu Zdroju i wszystkich naszych punktach pobrań można będzie wykonać badanie techniką PolyCheck, w promocyjnej cenie 129 zł (cena regularna 160 zł).

ZALETY STOSOWANIA METODY POLYCHECK
System PolyCheck jest stosowany obecnie z dużym sukcesem w wielu laboratoriach na świecie, umożliwia oznaczenie z małej ilości krwi pacjenta bez konieczności wykonywania testów skórnych, umożliwia oznaczenie 20 różnych alergenów w cenie odpowiadającej 4-5 oznaczeniom wykonywanym innymi metodami, zapewnia wysoką wiarygodność i dokładność wyniku
NIE MA POTRZEBY ODSTAWIANIA LEKÓW  ANTYHISTAMINOWYCH I INNYCH, co bywa czasem trudne ze względu na uciążliwość objawów chorobowych.

System PolyCheck a testy skórne
- badanie alergologiczne PolyCheck wykonywane jest z małej ilości krwi
- z jednego pobrania można oznaczyć 20 alergenów
- badania systemem PolyCheck można wykonać bez skierowania i bez bezpośredniego nadzoru lekarza
- badania wykonasz od ręki, bez potrzeby umawiania się i oczekiwania na termin wizyty
- unikasz nieprzyjemności związanych z wykonywaniem testów skórnych (długi czas wykonania testu, gorączka, zaczerwienienia miejsc nakłucia, swędzenie)
- bezpieczeństwo - nie jesteś narażony na wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego

PROMOCJA DOTYCZY WYBRANYCH PANELI  ALERGENÓW

Pediatryczny sprawdzenie czy nie jesteś uczulony na: orzechy ziemne, mleko, białko i żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soję, mąkę pszenną, pyłki: brzozy, tymotki łąkowej, bylicy, roztocza kurzu domowego: D1, D2, naskórek psa, kota, konia, pleśnie: Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum

Atopowy sprawdzenie czy nie jesteś uczulony na: białka mleka krowiego: kazeinę, alfa-laktoglobulunę, beta-laktoglobulinę, BSA - surowicza albumina wołowa,
białko i żółtko jaja kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, wołowina, kurczak, mieszanina mąki ( żyto, pszenica, jęczmień, owies ), drożdże spożywcze, roztocza kurzu domowego - D1, D2, pleśnie mix, drzewa wczesne - mix,
6 traw - mix, oraz dodatkowo poziom IgE całkowitego.


Zapraszamy do naszych placówek:
Jastrzębie Zdrój, ul.Beskidzka 137
Wodzisław Śl., ul.Minorytów 16
Żory, Al.Wojska Polskiego

środa, 25 kwietnia 2012

Choroby pasożytnicze

Choroby pasożytnicze są ciągle aktualnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym. U dzieci, wśród chorób wywołanych przez nicienie przewodu pokarmowego, najczęściej spotyka się glistnicę i owsicę, rzadziej tasiemczyce (robaki płaskie). Coraz częściej rozpoznaje się zarażenie Toxocara sp. Inwazje pierwotniakowi to: lokalizująca się głównie w jelitach Giardia lamblia i zarażenie Toxoplasma gondii, szczególnie niebezpieczne w postaci wrodzonej. Spotykane jest także zarażenie skóry świerzbowcem ludzkim – pasożytem należącym do rodzaju roztoczy. Zarażeniom sprzyja nieprzestrzeganie higieny (np. brak nawyku mycia rąk przed jedzeniem, niedokładne mycie warzyw spożywanych na surowo), zwyczaj spożywania surowego mięsa, złe warunki sanitarne, przebywanie w dużych skupiskach ludzi, nawożenie pól ludzkimi ekskrementami. Ponadto pasożyty cechuje duża inwazyjność, reproduktywność i oporność na działanie czynników środowiskowych.

Główne metody zapobiegania polegają na:
 •nauce i stosowaniu prawidłowych zachowań higienicznych,
 •poprawie warunków higienicznych, zwłaszcza w dużych skupiskach dziecięcych,
 •dokładnym myciu warzyw spożywanych na surowo,
 •zakazie nawożenia gleb ludzkimi odchodami i opróżniania szamb na pola uprawne

Wybrane choroby pasożytnicze u dzieci – rozpoznanie i leczenie czytaj więcej na:
http://tuberculin.lekseek.com/images/komunikaty/wybrane.pdf


wtorek, 24 kwietnia 2012

Celiakia oporna na leczenie

Celiakia oporna na leczenie dotyczy głównie dorosłych i dotyka około 8% chorujących. Wielu specjalistów skłania się ku tezie, że jest ona swoistym łącznikiem między celiakią a chłoniakiem jelita cienkiego.
Niezwykle ważne jest więc wczesne rozpoznanie. Jeżeli chodzi o rokowania, to niestety, nie są one najlepsze.

Celiakia oporna na leczenie, jak sama nazwa wskazuje, musi być leczona innymi sposobami niż jej mniej groźna siostra. Terapia polega na łączeniu steroidów z azatiopryną lub podawaniu samych steroidów. W przypadku braku oczkiwanych efektow powinniśmy rozważyć zastosowanie cyklosporyny, IL-10 lub anti-TNF-Alfa oraz zastosować dietę elementarną. Część chorych z tą odmianą celiakii ma ujemne markery serologiczne. W ich bioptatach widoczne są u nich przeciwciała przeciwko enterocytom.

Cechą charakterystyczną tej odmiany celiakii jest przerwanie atrofii kosmków. Oporność na leczenie potwierdzamy klinicznie lub histopatologicznie po roku. Rozróżniamy celiakię pierwotnie i wtórnie oporną na gluten.
żródło:
http://www.prozdrowie.pl/Artykuly/Zdrowie-A-Z/Celiakia/Celiakia-oporna-na-leczenie

Oporna celiakia została niedawno podzielona na dwa podtypy (RCD I i II), na podstawie, odpowiednio, o normalnej lub nieprawidłowym fenotypie intraepithelial limfocytów. W jednym z badań porównano kliniczne i biologiczne właściwości RCD I i  RCD II w diagnostyce i ryzyko rozwoju jawnych chłoniaków oraz czynniki predykcyjne przeżycia.
Przeanalizowano dokumentację medyczną 14 pacjentów z RCD I i 43 z RCD II.
W momencie rozpoznania, niedożywienie, wrzodziejące jejunitis i limfocytarne zapalenie żołądka były częstsze u pacjentów z RCD II niż RCD I chorych (p <0,05). Jawne chłoniaki wystąpił u 2 pacjentów z RCD I i 16 z RCD II.

W analizie jednoczynnikowej, nieprawidłowy fenotyp intraepithelialnych limfocytów i starszy wiek w momencie rozpoznania RCD były czynnikiem predykcyjnym wystąpienia jawnego chłoniaka. Przeżywalność w ciągu 5 lat wynosiła 93% u pacjentów z RCD I i 44% u osób z RCD II.

Analiza wykazała, że ​​RCD II ma bardziej poważne i mniej korzystne rokowanie w porównaniu z RCD I. Nieprawidłowy fenotyp intraepithelial limfocytów jest czynnikiem predykcyjnym, ale nie jest warunkiem koniecznym dla rozwoju jawnej chłoniaka. (2009)

żródło:
za:Malamut G. i wsp., Gastroenterology 2009, 136: 81-90,
http://www.carloanibaldi.com/malattie/celiachia/malattia-celiaca-refrattaria-confronto-tra-tipo-I-e-II.htm

Celiakia zjada kości

Osoby z celiakią, czyli uczulone na gluten - białko występujące w produktach zbożowych - są bardziej narażone na zanik kości, ponieważ ich własny układ odpornościowy atakuje tkankę kostną - informuje "New England Journal of Medicine".

Gluten to mieszanina białek roślinnych - gluteniny i gliadyny, którą zawierają ziarna zbóż - pszenicy, żyta, jęczmienia oraz owsa. Nadaje kleistość i ciągliwość mące po zmieszaniu jej z wodą, dzięki czemu powstający podczas fermentacji dwutlenek węgla nadaje pieczywu lekkość i puszystość. Jednak u 1 procenta populacji występuje nietolerancja glutenu (celiakia), choroba związana z wytwarzaniem przeciwciał skierowanych przeciwko glutenowi, co powoduje uszkodzenie kosmków jelitowych i zaburza wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Chory cierpi na tłuszczowe biegunki, chudnie, w przypadku dzieci dochodzi do zaburzeń wzrostu i niedoboru masy ciała.

Do niedawna uważano, że występujący w celiakii zanik kostny ma związek z gorszym wchłanianiem wapnia ważnej dla kości witaminy D (choć podawanie preparatów witaminy D ani wapnia nie poprawiało sytuacji). Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z University of Edinburgh wskazują, że organizm pacjentów wytwarza przeciwciała, niszczące osteoprotegerynę - jedno z białek mających decydujące znaczenie dla trwałości kości. Jak się wydaje, możliwe będzie zablokowanie tego ataku na własne kości za pomocą odpowiednich leków.

Celiakia jest pod względem częstości występowania drugą po hipolaktazji (mleko) nietolerancją pokarmową człowieka. Do niedawna uznawana była za rzadkie schorzenie występujące głównie u małych dzieci. Obecnie zachorowania w dzieciństwie są coraz rzadsze, przede wszystkim ze względu na upowszechnienie stosowania diety bezglutenowej u niemowląt. Najczęściej wykrywa się celiakię u osób 40-50 -letnich, choć zdarzają się przypadki jej wykrycia nawet u osiemdziesięciolatków. Kobiety chore na celiakię stanowią 70 procent wszystkich przypadków choroby u dorosłych. Nie leczona celiakia prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych - z osteoporozą, zaburzeniami psychicznymi i nowotworami układu pokarmowego włącznie. Niestety, wykrywa się mniej niż 10 procent wszystkich przypadków. Pozostałe 90 procent osób nie jest świadomych choroby, której co prawda nie można wyleczyć, ale z którą można normalnie żyć, jeśli stosuje się ściśle zasady diety bezglutenowej. W Polsce problem dotyczy około 380 000 osób.

Jedyną - z pozoru tylko prostą - metodą leczenia jest stosowanie przez całe życie ścisłej diety bezglutenowej. Żywność bezglutenowa wciąż jest trudno dostępna, dużo droższa od zwykłej i nierefundowana. Drogie są podstawowe produkty- mąka czy chleb. W dodatku niektórzy producenci żywności bagatelizują szkodliwość glutenu i - mimo ustawy, która to nakazuje - nie umieszczają na etykietach informacji o zawartości tego białka.

Gluten powszechnie dodawany jest do wędlin, mielonego mięsa, pasztetów, parówek, nadziewanej czekolady, cukierków, śmietany, jogurtów, serków, deserów i leków, zawiera go nawet piwo. Spożycie produktu zawierającego ukryty gluten może być dla chorego niebezpieczne.

Glutenu nie zawierają natomiast ryż, kukurydza, soja, proso, gryka, ziemniaki, tapioka, fasola, groch, amarantus (szarłat), quinoa (komosa ryżowa), chleb świętojański, mąka z orzechów, maniok czy słodkie ziemniaki. Z takich surowców można przygotowywać bezglutenowe pieczywo, ciastka lub makarony.

żródło:
http://www.prozdrowie.pl/Artykuly/Zdrowie-A-Z/Celiakia/Celiakia-zjada-kosci

Celiakia a alergia

Chorobowa reakcja u alergików pojawia się kiedy organizm mobilizuje siły do obrony przed wrogiem, którego tak naprawdę nie ma. Receptory źle rozpoznają zupełnie nieszkodliwe substancje jako groźne czynniki mogące zaszkodzić. W celiakii czynnik, jakim jest gluten powoduje poważne uszkodzenia jelit prowadzące do zaniku ich czynności. W wyniku mechanizmu chorobowego zanikają kosmki jelitowe, które odpowiedzialne są za wchłanianie związków odżywczych. Jeśli organizm nie potrafi wyłuskać z pożywienia potrzebnych mu składników, to dochodzi do poważnego i przewlekłego niedożywienia, co od razu odbija się na niemal wszystkich organach. W wyniku celiakii dochodzi też do niedoborów energetycznych.

Jak widać alergia pokarmowa i celiakia mogą na niewielkim odcinku do siebie podobne. Nie należy jednak kojarzyć tych dwóch chorób. Zdecydowanie więcej je dzieli niż łączy.

żródło:
http://www.prozdrowie.pl/Artykuly/Zdrowie-A-Z/Celiakia/Celiakia-a-alergia

wtorek, 13 marca 2012

Odkwaszanie organizmu - nowe podejście do chorób przewlekłych.

Kiedy złe samopoczucie staje się nieodłącznym towarzyszem naszego życia i nie skutkuje przyjmowanie tabletek, większość z nas zaczyna szukać przyczyny. Jednym z pierwszych działań, które podejmujemy, jest zrobienie analizy krwi i moczu. I co się okazuje? Wyniki badań są dobre, a nasze samopoczucie ciągle pozostawia dużo do życzenia.

Taki stan zdrowia oznacza, że zakłócona jest równowaga kwasowo-zasadowa, jeden z najważniejszych mechanizmów regulacyjnych naszego organizmu. Jest ona podstawą prawidłowego przebiegu procesów życiowych i niezbędnym warunkiem do zachowania zdrowia. Zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej prowadzi do kryzysów, które nieleczone lub tylko zaleczane przeradzają się w schorzenia przewlekłe.

Większość schorzeń w tym chorób przewlekłych takich jak reumatyzm, zawał serca, nowotwory, migreny, cukrzyca, kamica nerkowa, kamienie w woreczku żółciowym, dna moczanowa powstają wskutek zakwaszenia organizmu. Z zakwaszeniem mamy do czynienia nie tylko w zaawansowanych stadiach choroby. Występuje ono już wtedy, gdy męczą nas częste bóle głowy, kręgosłupa, gdy odzywa się zgaga, niespodziewanie pojawia się biegunka lub inne dolegliwości jelitowe. Zakwaszenie dotyczy nie tylko ludzi starszych i chorych, ale również dzieci. Nasz organizm jest bardzo tolerancyjny ale do czasu. Kryzys następuje zwykle ok. 40-stego roku życia, kiedy lawinowo zaczynają pojawiać się rożne dolegliwości. W tym okresie życia odczuwane do tej pory sporadycznie dolegliwości mogą przejść w stadium przewlekle.

Temat gospodarki kwasowo-zasadowej jest poruszany w każdym podręczniku medycyny. Jednak jest on przedstawiany w kontekście skrajnych zaburzeń czyli kwasicy i zasadowicy. W obu przypadkach jest to stan zagrażający życiu pacjenta.

Zakwaszenie utajone

Już przed kilkunastu laty stwierdzono, że u podstaw prawie każdej choroby leży utajone zakwaszenie organizmu i to zanim dojdzie do zmiany pH krwi. Zakwaszenie utajone zagraża zdrowiu i stanowi podstawę powstawania różnych schorzeń, także tych, na które najczęściej cierpi współczesne społeczeństwo. Zewnętrzne oznaki zakwaszenia to np. zmiany skórne, żółtawe lub czerwonawe zabarwienie gałek ocznych. Na języku pojawiają się białawy lub żółtawy nalot oraz przechodząca w bruzdy porowatość. Włosy są suche, bez połysku, ze skłonnością do łupieżu, a paznokcie łamliwe lub pogrubione. Kolejną oznaką jest zapach z ust. Również struktura naszej skóry jest sprawdzianem, czy i w jakim stopniu jesteśmy zakwaszeni. Jeżeli człowiek jest zakwaszony, nawet stosunkowo lekkie ściągnięcie skóry na plecach i przedramionach może okazać się dosyć bolesne. Pod skórą tworzą się mikroskopijne kryształki – jest to nadmiar kwaśnych produktów przemiany materii – które drażnią zakończenia nerwowe znajdujące się pod skórą. Natomiast zmiany wewnątrz organizmu, związane z zakwaszeniem przebiegają na poziomie wszystkich organów wewnętrznych, np. stawów, układu pokarmowego czy serca.

Zakwaszenie - stan ostry lub przewlekły

Zakwaszenie ze stadium utajonego może przejść w stan ostry lub przewlekły. Stan ostry to np. migreny, ciągłe powracające przeziębienia. Natomiast zakwaszenie w stadium przewlekłym oznacza choroby chroniczne, cywilizacyjne, czyli takie, z którymi organizm nie jest w stanie się uporać w długim okresie czasu.

czytaj więcej na:
http://www.naturalnamedycyna.pl/leczenie-dieta/odkwaszanie-organizmu-nowe-podejscie-do-chorob-przewleklych

piątek, 9 marca 2012

Z innych witryn

Niedobór witaminy C grozi zaćmą
Nowe badania przeprowadzone w różnych krajach, m. in. Indiach, wykazały, że u osób starszych, spożywających niewielkie ilości pokarmów z witaminą C prawdopodobieństwo zaćmy jest bardzo wysokie.

czytaj dalej:
http://www.zdrowie.senior.pl/75,0,Niedobor-witaminy-C-grozi-zacma,13937.html


Witamina D eliksirem zdrowia
Witamina D, na przestrzeni ostatnich kilku lat, stała się „hitem" w ekipie witamin. Umożliwia organizmowi absorpcję wapnia, co jest niezbędne by mieć mocne kości i zęby. Ponadto pomaga utrzymać układ odpornościowy w dobrej kondycji, może zmniejszyć ryzyko niektórych rodzajów nowotworów, jak również obniżyć ryzyko takich chorób układu nerwowego, jak stwardnienie rozsiane.

czytaj dalej na:
http://www.leki.senior.pl/80,0,Witamina-D-eliksirem-zdrowia,8479.html


AMD - zwyrodnienie plamki żółtej

Plamka żółta to niewielkich rozmiarów punkt umiejscowiony na siatkówce oka, będący największym skupiskiem czopków - światłoczułych receptorów siatkówki. Terminem Age-related Macular Degeneration (w skrócie AMD) określa się związane z wiekiem zwyrodnieniowe zapalenie plamki żółtej, będące jedną z najczęstszych przyczyn całkowitej utraty wzroku. Choroba ta jest najczęstszą przyczyną całkowitej utraty wzroku u osób po 65 roku życia.

czytaj dalej:
http://www.choroby.senior.pl/158,0,AMD-zwyrodnienie-plamki-zoltej,1490.html

piątek, 2 marca 2012

Witamina D nie tylko dla niemowląt

Dotychczas suplementację witaminy D rekomendowano u kobiet w ciąży oraz niemowląt karmionych piersią. Pokarm matki bowiem nie pokrywa zapotrzebowania na ważną dla niemowlęcia witaminę D, która jest niezbędna do właściwego rozwoju.

Dlatego też dostarczanie właściwej ilości (t.j. 400 j.m. na dobę) witaminy D niemowlętom, u których dopiero kształtuje się układ kostny, jest szczególnie ważne.
Zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi profilaktyki niedoboru witaminy D również dzieci w wieku powyżej 1 roku powinny otrzymywać:
    400 j.m. witaminy D na dobę w miesiącach od października do marca
    400 j.m. witaminy D na dobę przez cały rok, jeśli w miesiącach letnich brak jest odpowiedniej syntezy skórnej witaminy D

U dzieci z nadwagą lub otyłością należy rozważyć zwiększenie dawki witaminy D do 800-1000 j.m. na dobę.

Na podstawie przeprowadzonej w latach 2010 – 2011 przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie „Kompleksowej ocenie sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” wykazano, że dieta 80% dzieci z analizowanej grupy jest zbyt uboga w witaminę D, a zalecenia dotyczące podawania dzieciom w wieku powyżej 1 roku witaminy D nie są realizowane.


więcej przeczytaj na:
http://www.doz.pl/czytelnia/a2567-Witamina_D_nie_tylko_dla_niemowlat?,

Niedobór witaminy D jest związany z występowaniem łagodnych zaburzeń poznawczych

Niedobór witaminy D występuje u pacjentów z chorobą Alzheimera i otępieniami o innej etiologii. Badanie Annweiler i wsp. wykazało, że niskie stężenie witaminy D we krwi jest również związane z występowaniem łagodnych zaburzeń poznawczych. W ubiegłym roku powiązano niedobór witaminy D z występowaniem otępienia o etiologii innej niż choroba Alzheimera. W pracy przeglądowej z tego samego roku Luong i Nguyen przedstawili liczne potencjalne mechanizmy korzystnego wpływu witaminy D w chorobie Alzheimera, rekomendując wykorzystanie w praktyce klinicznej kalcytriolu.

zródło:
http://www.eneuropsychiatria.pl/s/33

piątek, 6 stycznia 2012

Helicobacter pylori czy Helicobacter hepaticus?

Helicobacter pylori (H. pylori) jest u ludzi najpowszechniej występującą bakterią w kwaśnym środowisku treści pokarmowej żołądka. H. pylori jest obecnie uznawana za najważniejszy czynnik wywołujący przewlekłe i ostre stany zapalne żołądka, a jej obecność znacznie zwiększa ryzyko rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Udowodniono również, że przewlekłe stany zapalne wywołane przez H. pylori mogą prowadzić do rozwoju choroby nowotworowej żołądka. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaliczyła H. pylori do czynników karcynogennych klasy I .


H. pylori może występować w dwóch postaciach morfologicznych. Pierwszą jest postać spiralna (wegetatywna), która ma na jednym z biegunów 2-7 rzęsek o długości ok. 3 µm. Rzęski te odpowiadają za przemieszczanie się bakterii w przestrzeniach międzykomórkowych, penetrację lepkiego i gęstego śluzu pokrywającego błonę śluzową żołądka oraz adhezję do powierzchni komórek. Wegetatywna postać H. pylori w niekorzystnych dla siebie warunkach może się przekształcić w niezdolną do wzrostu na podłożach laboratoryjnych postać kokoidalną (przetrwalnikową), z zachowaniem innych podstawowych funkcji życiowych. Postać ta umożliwia przetrwanie bakterii i we właściwych warunkach środowiskowych ponowne jej przeistoczenie w postać wegetatywną
Taka właściwość tłumaczyłaby m.in. okresowe nawroty choroby wrzodowej, oraz uzyskiwanie ujemnych wyników badań laboratoryjnych ( brak przeciwciał w surowicy i ,,nie rozpoznawanie" antygenu przez testy komercyjne ).

Helicobacter pylori jest jednym z najczęstszych patogenów człowieka, zakażając ponad połowę populacji ludzkiej, a głównym rezerwuarem zakażenia jest człowiek.Polska jest krajem, w którym wskaźnik infekcji H. pylori jest wysoki, dotyczy 70-80% dorosłej populacji. W przedziale wiekowym 0-18 lat częstość występowania zakażenia H. pylori wynosi 30,41%, natomiast wśród małych dzieci (od 6 miesiąca życia do 4 roku życia) - 18,38%.
Do najważniejszych czynników odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się bakterii w populacji należą: złe warunki sanitarno-higieniczne, niski standard ekonomiczny i mieszkaniowy oraz bliskie kontakty międzyludzkie. Czynnikiem sprzyjającym może być niedożywienie oraz niedobór witamin w diecie.Mimo znacznych zasobów energii przeznaczonych na zwalczenie H. pylori, infekcja najczęściej jest trwała i utrzymuje się w zainfekowanym organizmie do końca życia.

Zakażenie bakteriami rodzaju Helicobacter poza żołądkiemEksperymenty kliniczne skupiły się głównie na związku zakażenia H. pylori z przewlekłymi chorobami układu naczyniowo-sercowego, rakiem okrężnicy, czy też przewlekłymi chorobami wątroby i kanalików żółciowych.
Liczne gatunki rodzaju Helicobacter izolowane pozajelitowo od zwierząt oraz z materiału klinicznego od ludzi wskazują na możliwość kolonizacji narządów innych niż jelita (wątroba, kanaliki żółciowe) przez te bakterie.

Wiadomo, że obecność bakterii w drogach żółciowych może zakłócać właściwe funkcjonowanie wątroby i prowadzi do zmniejszenia wytwarzania żółci.W badaniach przeprowadzonych na próbkach żółci oraz tkance z usuniętych pęcherzyków żółciowych od pacjentów cierpiących na przewlekłe kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego wykazano obecność materiału genetycznego drobnoustrojów z rodzaju Helicobacter. Wykazano ponadto, że bakterie z rodzaju Helicobacter mogą być współodpowiedzialne za zapalenie pęcherzyka żółciowego, przewodów i kanalików żółciowych u ludzi.
Powiązano związek przewlekłego zapalenia wątroby, podobnie jak przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka, z rozwojem swoistego narządowo procesu nowotworowego. Najnowsze wyniki badań potwierdziły zależność między występowaniem Helicobacter a rakiem wątrobowo­komórkowym. Wyniki badań opublikowane przez autorów ze Szwecji  potwierdzają obecność materiału genetycznego różnych gatunków należących do tego rodzaju w materiale pochodzącym od dorosłych i dzieci z przewlekłymi chorobami wątroby, m.in. PBC.
Prawdopodobne drogi kolonizacji wątroby przez Helicobacter  spp.
Bakterie mogą się przedostać do wątroby przez dwunastnicę i przewody żółciowe (1) lub w wyniku krążenia wrotnego poprzez żyłę wrotną(2).


żródło:
http://www.phmd.pl
rys.1
http://www.humenhealth.com/wp-content/uploads/2011/06/Helicobacter-pylori-infection3.jpg
rys.2
http://www.phmd.pl