środa, 21 listopada 2012

Medycyna tropikalna - wracając z tropików


Wracając z  tropikalnych podróży , nie zawsze  zdajemy sobie sprawę, że zdarza nam się stamtąd przewieżć 
,,pasażera na gapę". Zauważamy to zwykle dopiero po upływie jakiegoś czasu, kiedy pojawiają  się w naszym organiżmie uciążliwe dolegliwości zdrowotne, nie poddające się standardowym terapiom.

Kilka słów więc o ,,nich"- tych ,,pasażerach na gapę"  oraz możliwościach diagnostyki chorób tropikalnych w naszym laboratorium.

Malaria - to ostra lub przewlekła choroba zakaźna, wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodziec), przenoszone przez komary. Jest to jedna z najważniejszych chorób, o których warto wiedzieć przed wybraniem się w podróż. Co roku około 400 milionów osób zapada na malarię. Wiąże się to z faktem, że ponad 40% ludności Ziemi żyje w strefach klimatycznych, sprzyjających występowaniu przenoszących ją komarów.

Test  Malaria 4 Species  jest immunologicznym testem do jakościowego wykrywania malarii w bogatym w histydynę białku II (HRP II) i pLDH (Plasmodium lactate dehydrogenase; P.l.).(diagnoza różnicowa na próbie ludzkiej krwi pełnej między malarią tropikalną (ICD-10:B50), która charakteryzuje się szczególnie ciężką formą przebiegu i jest wywoływana przez pełzaka zimnicy podzwrotnikowej Plasmodium falciparum, a także czwartaczką (Malaria quartana) (ICD-10:B52) wywoływaną przez pełzaka zimnicy czwartaczkowej Plasmodium malariae, lub trzeciaczką Malaria tertiana (ICD-10:B51) wywołaną przez pełzaka ruchliwego Plasmodium vivat; P.v., bądź pełzaka owalnego Plasmodium ovale)
Próbka: krew pełna,krew kapilarna

Filarioza obejmuje choroby wywoływane przez różne gatunki nicieni, najczęściej Wuchereria bancrofti i Brugia malayi. Choroba występuje w Afryce, Indiach, Ameryce Południowej. niektórych rejonach Azji i na Wyspach Karaibskich.
Jaka jest istota choroby? Pasożyty po przedostaniu się do organizmu człowieka za pośrednictwem komara atakują naczynia limfatyczne. Po dostaniu się do wzrastają blokując ich światło. Powoduje to zastój chłonki i obrzęk obwodowych narządów limfatycznych. Obrzęknięte węzły chłonne wyrodnieją i włóknieją. Dochodzi też do nadkażeń bakteryjnych.
Jakie występują objawy? Niedrożność naczyń chłonnych prowadzi do spektakularnego obrzęku tkanki podskórnej zwanego też słoniowacizną. Obrzęk poprzedza zapalenie i bolesność węzłów chłonnych.
 
Test  Filariasis jest immunologicznym  testem  do zróżnicowania i jakościowego wykrycia przeciwciał IgG i IgM anty-limfatycznych nicieni (W. Bancrofti i B. Malayi) w surowicy, osoczu lub krwi pełnej. Służy jako test selekcyjny oraz środek pomocniczy do diagnozy infekcji filariozy lub słoniowacizny.
Próbka: krew pełna, surowica, osocze
Leishmanioza - choroba pasożytnicza, występująca w dwóch postaciach — skórnej i trzewnej. Wywoływana jest przez pierwotniaki z rodzaju wiciowców. Do zakażenia dochodzi przez ukłucie komarów z rodzaju Phlebotomus i Lutzomyia, rzadko bezpośrednio od chorego człowieka. Następstwem ukłucia komara jest tworzenie się owrzodzeń lub zmian guzowatych, w zależności od rodzaju pierwotniaka w danym regionie geograficznym.

Test Leishmaniasis IgG / IgM  jest immunologicznym  testem  do zróżnicowania i jakościowego wykrycia przeciwciał Leishmania donovani-IgG i przeciwciał Leishmania donovani-IgM ludzkiej surowicy, krwi pełnej albo osoczu. Służy jako test selekcyjny oraz środek pomocniczy do diagnozy infekcji leiszmaniozy.
                                                                                              Próbka: Krew pełna, surowica, osocze

Wszystkie powyżej zaprezentowane testy wykonujemy w LABORATORIUM ANALITYCZNYM NOVUM
w Jastrzębiu Zdroju. Tel.32/ 47 330 45 lub 32/ 47 53 399.

poniedziałek, 5 listopada 2012

Reakcje pokarmowe – nie mediowane IgE


Istnieje wiele reakcji alergicznych nie mediowa-nych przez IgE .Ich diagnostyka i terapia stała się możliwa dzięki zastosowaniu paneli wykazujących obecność w surowicy krwi przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko antygenom pokarmowym.

Przeciwciała wszystkich typów są produkowane przez komórki plazmatyczne w odpowiedzi na stymulacje antygenową.
Z pięciu rodzajów przeciwciał /IgG, IgA, IgD, IgM, IgE/ największą role w reakcjach alergicznych przypisuje się immunoglobulinie IgE. Praktycznie cała alergologia kliniczna oparta jest na testach skórnych i enzyma-tycznych wykrywających IgE.
Choroby alergiczne układu oddechowego, przewodu pokarmowego i skóry pojawiają się na skutek adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej, w której cytokiny produkowane przez Th2 odgrywają zasadnicza rolę. Przeciwciała produkowane przez limfocyty B, głównie klasy IgE odgrywają centralną role w patogenezie wielu chorób alergicznych.
Należy pamiętać, że specyficzne przeciwciała klasy IgG także są obecne w surowicy pacjentów z chorobami alergicznymi. Rola ich jednak pozostaje kontrowersyjna. Odczulanie w chorobach alergicznych prowadzi do wytworzenia tolerancji, której miernikiem jest zwiększony poziom surowiczych IgG 4. Antygenowo specyficzne IgG wytwarza immunosupresje, która powstaje na drodze wielu przemian. Należy tu wymienić kompetencyjne zachowania w stosunku do epitopów IgE
oraz aktywację hamujących receptorów Fc gamma.
Alergiczne choroby układu oddechowego są stałym uwarunkowanym genetycznie procesem, w którym zaangażowany jest ciąg komórkowy Th2. Centralna rola aktywacji receptorów Fc gamma przez alergenowo specyficzne IgG wyjasnia znaczenie tych przeciwciał w inicjacji i podtrzymaniu procesów alergicznych w układzie oddechowym.

Antygenowo specyficzne IgG mają różne funkcje w zależności od charakteru procesu zapalnego.
I tak w procesach o silnym podłożu genetycznym anty–IgG odgrywają role hamującą a w zjawiskach adaptacyjnych/adaptative immune response/ nasilają te procesy.
Duże znaczenie ma też stężenie anty-IgG w surowicy krwi. I tak przy stężeniach niskich przeciwciała te posiadają role hamującą reakcje, natomiast ich wysokie stężenia zapoczątkowują i podtrzymują proces alergiczny. Produkcja tych przeciwciał jest różna u różnych osób. Czynniki genetyczne, środowiskowe oraz współistniejące choroby będą modulowały ten proces.
Współistnienie reakcji IgE zależnych z reakcjami IgG u tego samego pacjenta może zupełnie zmienić przebieg choroby. Swoiste odczulanie w chorobach atopowych prowadzi do nasilenia stężenia IgG zależnych przeciwciał.

Większość reakcji na pokarmy ma podłoże immunologiczne. Objawy chorobowe mogą mieć przebieg łagodny, średnio-ciężki lub też przebiegać burzliwie pod postacią wstrząsu anafilaktycznego. Chociaż większość tych reakcji jest mediowanych przez IgE, to jednak występują reakcje w których mediatorami są IgG i IgA. Obecnie są dostępne panele ELISA na szereg
antygenów pokarmowych określających stężenie IgG. Użyteczność ich bazuje na stwierdzeniu, że niektóre podklasy IgG są zaangażowane w proces degranulacji komórek tucznych i bazofilów oraz w proces aktywacji dopełniacza. Stwierdzono też występowanie wysokiego miana IgG w niektórych chorobach atopowych /astma, Egzema/. Wysnuto przypuszczenie, że wysoki poziom przeciwciał klasy IgG koreluje z ciężkim przebiegiem chorób alergicznych. Jeżeli tak jest, to wprowadzenie
diet eliminacyjnych w oparciu o ten test powinno przynieść znaczącą poprawę stanu klinicz-nego
pacjenta. Pomocne może być też równolegle badanie poziomów IgG i IgE.

Obecnie celem potwierdzenia obecności alergii pokarmowej wykonuje się testy skórne, testy w surowicy krwi , próby prowokacyjne oraz diety eliminacyjne. Należy pamiętać, że testy skórne mimo, że w wielu przypadkach wykazują dodatnie odczyny, nie korelują z objawami klinicznymi. Natomiast próby prowokacyjne z użyciem placebo są czasochłonne i kosztowne.

Wprowadzone ostatnio panele IgG zależne są proste w wykonaniu. Ich jednak ograniczeniem jest wysoka cena. W warunkach Polski ich cena waha się od 500 do 1500 zł. Jest to uzależnione od ilości zaangażowanych alergenów pokarmowych .
Użycie tych testów do diagnostyki alergii pokarmowych stwarza jednak wiele problemów. Jednym z nich jest specyficzność i powtarzalność testu. Nie w każdym przypadku powtarzalność tę można udokumentować. Odczynniki do testów są przygotowane ze świeżych produktów spożywczych, natomiast pacjent spożywa te produkty po ,,obróbce,, przez markety i centra handlowe. Produkty spożywcze pokryte są bakteriami i grzybami. Wpływ tych organizmów na reakcje immunologiczne jest ogromny. Większość ludzi ma podwyższone poziomy immunoglobulin IgG na powszechnie występujące bakterie i pleśnie. Mogą one fałszować wyniki testu.

Tym nie mniej kliniczne znaczenie testu zostało udowodnione w diagnostyce szeregu medio-wanych immunologicznie chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodziejącym zapaleniu jelita, astmie oskrzelowej oraz przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych.

Tak więc, mimo kontrowersji na temat tego testu, warto z niego skorzystać w codziennej praktyce lekarskiej.


żródło:
Zawisza E.: Reakcje pokarmowe – nie mediowane IgE. Alergia, 2010, 3: 47-48  


Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem testu skontaktuj się z nami: NZOZ NOVUM Jastrzębie Zdrój,ul.Beskidzka 137 , tel.32/47 330 45