niedziela, 10 listopada 2013

Powszechny niedobór witaminy D

      
 W szerokości geograficznej, w której leży Polska, kąt padania promieni słonecznych w miesiącach jesienno-zimowych jest taki, iż nie umożliwia produkcji cholekalcyferolu w skórze.

Ilość "zmagazynowanej" po wakacjach witaminy D3 w tkankach zazwyczaj jest niewystarczający.

Badania epidemiologiczne wykazują stężenie witaminy D3 lub jej metabolitów u większości dorosłych poniżej pożądanego poziomu.
Podobne wnioski wysnuwamy wykonując oznaczenie witaminy D w naszym laboratorium, na naszej lokalnej populacji.

Poziom witaminy D3 oraz jej metabolitów (25-hydroksy i 1,25-hydroksy) można oznaczyć w surowicy krwi. Metoda oznaczenia niezmienionej witaminy D uważana jest za dość zawodną, z uwagi na hydrobowość tego związku i jego krótki czas półtrwania w surowicy.
Oznaczenie 25-OH-D ma tę zaletę, iż obejmuje metabolity zarówno D2 jak i D3, jest względnie tanie, jednak w niektórych zaburzeniach przemian witaminy D, czy leczeniu niektórymi pochodnymi D3 to oznaczenie może dać błędne informacje. Wreszcie można oznaczyć aktywną postać D3 - kalcytriol.

Grupy ryzyka niedoboru witaminy D;


Żródło:
http://www.czytelniamedyczna.pl/3980,zasady-suplementacji-i-standardy-oceny-zaopatrzenia-organizmu-w-witamine-d-w-swi.html
http://www.endokrynologia.net/content/niedob%C3%B3r-witaminy-d
http://www.medscape.com/viewarticle/813637#1
http://wyborcza.pl/1,75400,12533753,Lekarze_alarmuja__powszechny_niedobor_witaminy_D_.html

czwartek, 7 listopada 2013

Nobel 2013 z fizjologii i medycyny za złamanie sekretu komórki

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznano trzem naukowcom
za odkrycie mechanizmu transport w komórce.

Laureaci to James E. Rothman, Randy W. Schekman i Thomas C. Suedhof.

Nagrodzeni naukowcy odkryli sposób organizacji transportu wewnątrz komórki.
Każda komórka jest fabryką, która produkuje i ”eksportuje” cząsteczki.

Owe cząsteczki są przenoszone w obrębie komórki w małych ”paczkach”, pęcherzykach. 
Laureaci Nobla ustalili, jakie zasady rządzą tym transportem, tak by każda cząsteczka trafiła na właściwe miejsce w komórce i to w odpowiednim czasie.

Każdy z trzech laureatów Nagrody Nobla odkrył inny kluczowy mechanizm zawiadujący
tworzeniem się i rozprzestrzenianiem pęcherzyków z cennymi molekułami w komórce.

Randy Schekman odkrył zestaw genów, które są potrzebne do zorganizowania tego
pęcherzykowego systemu transportowego,
James Rothman wskazał, które proteiny pozwalają pęcherzykom wnikać do wnętrza komórek,
a dzieło Thomasa Sudhofa to opisanie, w jaki sposób pęcherzyki trafiają precyzyjnie
do miejsca swojego przeznaczenia.

Jak uważają naukowcy, zaburzenia w tym pęcherzykowym systemie transportowym komórek
odpowiada za choroby neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona),
cukrzycę czy choroby autoimmunologiczne. Znając dokładnie ten mechanizm,
będziemy mogli skuteczniej zapobiegać tym chorobom i leczyć je - uważają odkrywcy.


żródło:http://nauka.newsweek.pl/nobel-z-medycyny-i-fizjologii-2013-za-transport-w-komorkach,artykuly,272011,1.html