poniedziałek, 31 października 2011

Markery nowotworowe

Mimo znacznego rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych obserwuje się stały wzrost wskaźników zachorowalności i umieralności na nowotwory. W Polsce, w znacznym odsetku przypadków, choroba jest rozpoznawana w stadium uogólnienia procesu, co wyklucza radykalne leczenie. Dlatego duże znaczenie ma rozwój metod diagnostycznych pozwalających na wcześniejsze wykrycie choroby nowotworowej.

,,Krążące" markery nowotworowe
Markery nowotworowe są substancjami wytwarzanymi przez rozwijający się guz lub zdrowe komórki reagujące na nieprawidłowy proces w organizmie. Mogą one być przyłączone do hormonów, enzymów, lipidów, różnych protein komórkowych czy błon komórkowych.

Jak wygląda badanie markerów nowotworowych?
Aby oznaczyć markery nowotworowe należy pobrać krew pacjenta, mocz, wycinek tkanki nowotworowej bądź wysięk z miejsca zmienionego chorobowo. Pobieranie materiału do oznaczenia wykonywane jest w laboratorium przez wyspecjalizowany personel medyczny (próbkę moczu można oddać także w domu do jałowego pojemnika). Po jednym bądź kilku dniach, w zależności od laboratorium, otrzymujemy wynik.

Zastosowanie markerów nowotworowych
Dzięki markerom lekarze są w stanie ocenić stopień zaawansowania, reakcję organizmu na toczący się w nim proces czy też charakter i biologię nowotworu. Najczęściej przyczyną powstania zmian patologicznych prowadzących do rozwoju raka są zmiany genetyczne zachodzące wewnątrz komórki. Mutacje powstałe w ważnych genach uniemożliwiają naprawę DNA, co skutkuje gromadzeniem się błędów i tworzenie komórek o niekontrolowanym wzroście, mających z czasem skłonność do przerastania tkanek i tworzenia przerzutów. Część mutacji może być dziedziczona, dlatego lekarze sugerują objęcie badaniami najbliżej spokrewnionej rodziny pacjenta ze stwierdzonym nowotworem, a zwłaszcza ich dzieci.

Najcześciej badanymi markerami są:
    * antygen karcinoembrionalny (ang. carcino-embryonic antigen, CEA ): w nowotworach układu pokarmowego; trzustki, wątroby, żołądka, okrężnicy, odbytnicy, a także w raku piersi, płuc, tarczycy, szyjki macicy, prostaty i pęcherza moczowego; wysoki poziom markera towarzyszy zaawansowanym postaciom nowotworów;
    * antygen specyficzny dla prostaty (ang. prostate-specyfic antigen, PSA): w nowotworach gruczołu krokowego; u kobiet niewykrywalny poziom;
    * marker raka jajnika (ang. cancer antigen 125, CA 125): zwiększenie poziomu u 80-90% chorych kobiet, a także niezwiązany ze stanem patologicznym wyższy poziom podczas fazy pęcherzykowej cyklu miesięcznego, oraz w zmianach łagodnych;
    * marker raka piesi (ang. cancer antigen CA 15-3, CA 15-3): rak piersi, a także w łagodnych zmianach wątroby;
    * marker raka trzustki (ang. cancer antigen CA 19-9, CA 19-9): zwiększenie poziomu u 70-100% przypadków raka trzustki, a także w stanach zapalnych tego narządu, chorobach wątroby.
    * alfa-fetorpotefina (AFP): w marskości wątroby, polipowatości jelit, zapaleniu wątroby, chorobie Leśniowskiego-Crohna, raku pęcherzyka żółtkowego, raku przewodu pokarmowego z przerzutami do wątroby;

Istnieje jeszcze wiele innych markerów nowotworowych, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Naukowcy i lekarze wyjaśniają jednak, że nie zawsze podwyższony poziom markera wskazuje na raka i vice versa - utrzymująca się w normie ilość znacznika nie jest gwarancją zdrowia. Dlatego najczęściej badaniom na markery nowotworowe poddawane są osoby z predyspozycjami genetycznymi do raka i obecnie chorujące, ponieważ monitorowanie poziomu markera umożliwia lekarzom ocenę skuteczności podjętego leczenia oraz stopnia zaawansowania choroby. Niski poziom markera po zastosowaniu terapii świadczy o jej skuteczności, a systematycznie wzrastająca jego wartość może być pierwszym symptomem nawrotu choroby.

żródło:
 Kulpa J. Diagnostyka biochemiczna chorób nowotworowych. W: Dembińska-
-Kieć A., Nastalski J. (red.). Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii
klinicznej. Urban & Partner, Wrocław 2002: 853–883.

Nieco statystyki

Według raportów sporządzonych przez Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie liczba zachorowań na raka w naszym kraju wzrosła. Na przestrzeni 8 lat (1999-2007) liczba zachorowań na raka wśród kobiet wzrosła o ok. 19% natomiast dla mężczyzn odnotowano około 10% wzrost.

Do najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn należą: rak płuca, gruczołu krokowego i pęcherza moczowego, a u kobiet - rak piersi, płuca i trzonu macicy.

Więcej w artykule:
Nowotwory złośliwe w Polsce - prof. dr hab. Zbigniew Wronkowski, dr n. med. Szymon Brużewicz na: http://www.forumzdrowia.pl/id,183,art,901,ptitle,nowotwory-zlosliwe-w-polsce.htm

czwartek, 20 października 2011

Borelioza, kiła, toxoplazmoza i inne...

   ,,Zamiast psychotropów psychiatrzy powinni stosować antybiotyki.
Guy de Maupassant wpadał w szał i ciągle oganiał się od wyimaginowanych owadów, gdy zaraził się krętkiem bladym wywołującym kiłę. Objawy podobne do schizofrenii mieli również cierpiący na syfilis Jan III Sobieski, Vincent van Gogh i Fryderyk Nietzsche. Powodem zaburzeń psychicznych mogą być także inne bakterie.

Naukowcy z Johns Hopkins University w Maryland ostrzegają, że paciorkowce, które wywołują ból gardła, mogą też powodować nerwice natręctw, autyzm i syndrom Tourette`a, schorzenie objawiające się nie kontrolowanymi tikami i bezwiednym wypowiadaniem wulgaryzmów!     
                                                  
Depresja i psychozy mogą być objawami późnego stadium boreliozy, choroby wywoływanej bakterią Borrelia burgdorferi przenoszoną przez kleszcze. Zakażenie dość łatwo można wyleczyć za pomocą antybiotyków. Czasem jednak choroba nie wywołuje niepokojących objawów, chory nie zgłasza się więc do lekarza, a nie leczona borelioza po kilku miesiącach zaczyna atakować centralny układ nerwowy: zmniejsza aktywność obszarów mózgu odpowiedzialnych za pamięć i orientację przestrzenną.

Objawy chorób psychicznych może powodować toksoplazmoza, którą wywołuje pasożyt Toxoplasma gondi. Do zakażenia dochodzi po zjedzeniu nie dogotowanego mięsa lub przez kontakt z odchodami kotów. Pasożyt jest niebezpieczny dla płodu - może nawet spowodować uszkodzenie mózgu dziecka i doprowadzić do poronienia. Czasami choroba ujawnia się po wielu latach.
Zaburzenia psychiczne spowodowane zakażeniem Toxoplasma gondi mogą wystąpić także u dorosłych. Prof. Jaroslav Flegr z Uniwersytetu Karola w Pradze dowiódł, że osoby z bezobjawowym zakażeniem toksoplazmozą prawie trzy razy częściej powodują wypadki drogowe ze względu na spowolnienie czasu reakcji. Cysty pierwotniaków, tworzące się w tkance mięśniowej, zmniejszają szybkość przesyłania sygnałów nerwowych i prowadzą do kłopotów z koncentracją. Dopiero niedawno odkryto, że leki stosowane w terapii schizofrenii niszczą Toxoplasma gondi.

Podobnie działają inne środki psychotropowe - chlorpromazyna i klozapina.Te leki zapobiegają infekcji wirusem JC, który wywołuje postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię, chorobę mózgu objawiającą się m.in. demencją, utratą wzroku, upośledzeniem ruchowym, ograniczeniem zdolności werbalnych, a wreszcie paraliżem i śpiączką.

Naukowcy coraz częściej przekonują się, że czynniki zakaźne mogą odgrywać ważną rolę w powstawaniu chorób psychicznych."
Autor: Paweł Górecki


więcej przeczytaj na: http://www.wprost.pl/ar/70409/Zarazki-obledu/

środa, 12 października 2011

Sezon jesienny - pora podsumowań i wniosków

Okres wakacyjny wykorzystaliśmy na wypoczynek i regenerację sił, a także  na przygotowania do rozpoczęcia kolejnego, jesiennego sezonu diagnostycznego.
 • W sierpniu przeszliśmy  pozytywnie kolejny audyt certyfikacyjny ISO 9001: 9008.
 • W pażdzierniku, część naszego profesjonalnego i ambitnego zespołu,  rozpoczęła studia podyplomowe na Wydziale Analityki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Nieustannie podnosimy kwalifikacje na szkoleniach zewnętrzynych i wewnętrznych. Uczestniczyliśmy w szeregu kursów doskonalących, m.in.na temat:
 1. Roli badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób tarczycy.
 2. Roli badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób endokrynologicznych.
 3. Kontroli jakości badań laboratoryjnych w praktyce nowoczesnego laboratorium.
 4. Wpływu leków na wynik badań laboratoryjnych.
 5. Kursie testowania za pomocą elektropunktury metodą Volla.
 • Przybyło nam ,,sił fachowych”, zatrudniliśmy kolejnego magistra analityki medycznej, diagnostę laboratoryjnego, który wzmocnił nasz doskonały zespół.
 • Pomimo ,,zawieruchy” reorganizacyjnej na rynku usług medycznych trzymamy ,,poziom” i dobry humor, z optymizmem patrzymy w przyszłość.
 • Jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej rozszerzyliśmy zakres usług o diagnostykę biorezonansową oraz sprzedaż tzw.suplementów.